Voet,- knie,- heup,-

en rug klachten

Voor:

Podotherapie
Register Podologie
Podoposturaaltherapie
 

Registerpodologie


Wat is een register Podoloog?
Een registerpodoloog is een erkende paramedische voetspecialist. Hij heeft een vierjarige opleiding gevolgd en is in het bezit van het officiële diploma van Stichting Hoger Onderwijs Nederland. De titel registerpodoloog is beschermd en hij staat geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregister voor de podologie.

De registerpodoloog herkent en behandelt voet gerelateerde aandoeningen in het houding- en bewegingsapparaat. Patiënten met voet- en houdingsklachten van algemene aard en in verband met reuma, diabetes mellitus en perifere neuropathie behoren tot de doelgroep van de registerpodoloog. De registerpodoloog werkt samen met andere disciplines in de zorg vanuit een multidisciplinaire benadering, en stelt daarbij de patiënt centraal.

De kwaliteit van een register podoloog
Registerpodologen hebben een beschermde titel, zijn erkende paramedici, leveren paramedische voetzorg en vallen als beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg onder de wet BIG.
De registerpodoloog is uw voetspecialist voor onder andere podotherapeutische behandeling en steunzolen. De paramedische voetzorg door registerpodologen worden door de meeste zorgverzekeraars vanuit een aanvullende verzekering vergoed. (Klik hier voor meer informatie over vergoedingen). Registerpodologen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van Stichting LOOP.

De registerpodoloog heeft een erkende opleiding op hbo-niveau afgerond. Hij behandelt naast specifieke voet- en enkelklachten ook de rest van het houding- en bewegingsapparaat in relatie met de voet. Daarnaast heeft hij specialistische kennis van (risico’s bij) de kindervoet in de groei.

Schoen en zool behoren een eenheid te vormen met de voet. Daarom is de registerpodoloog ook een schoenspecialist.

De registerpodoloog werkt samen met andere disciplines in de zorg vanuit een multidisciplinaire benadering van de cliënt. De behandeling van de registerpodoloog heft de klachten op of voorkomt ergere klachten.